Latvijas Muzeju asociācijas biedrs
Member of International Confederation of Architectural Museums ICAM


Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
    Kolekcijas
sākumlapa +
šodien muzejā +
izstādes +
kolekcijas +
publikācijas +
ēka +
muzeja misija +
lietderīgas saites +
kontaktpersonas +
vēstkopa +
 
   

Latvijas Arhitektūras muzeja fondos ir vairāki tūkstoši vienību. Muzejam nav pastāvīgas ekspozīcijas, pieeja tā fondiem iespējama speciālistiem ar iepriekšēju pieteikšanos. Ziņas
par pamatkrājumu atrodamas mājaslapā www.meandrs.lv.

Fondus veido arhitektu darbu oriģināli: zīmējumi, skices, rasējumi. Gadījumā, ja tie nav saglabājušies - arī kvalitatīvas gaismas vai fotokopijas. Iespējami arī maketi, modeļi, lai gan lielu izmēru gadījumos vēlamas to fotogrāfijas. Pilnīgam priekšstatam par arhitektu idejām noderīgi ir projektu arhitektūras daļas paskaidrojuma raksti.

Vecākie darbi ir arhitektu K.Hāberlanda (1750-1803), J.D.Felsko (1813-1902) un V.L.N.Bokslafa (1858-1945) projekti. Fondos ir arī pirmā latviešu profesionālā arhitekta J.F.Baumaņa (1834-1891) projektu lapas.

Lielākās kolekcijas: Aleksandra Birzenieka (1893-1980), Aleksandra Klinklāva (1899-1982), Voldemāra Vasiļa (dz. 1922), Paula Kundziņa (1888-1983) darbu kopojums, Ivara Bumbiera (dz. 1932) zīmējumi, LU Arhitektūras fakultātes studentu darbi. Savus darbus dāvinājuši ārzemēs dzīvojošie Gunārs Birkerts (dz. 1925), Eižens Janišs (dz. 1911), Staņislavs Borbals (1907-2000), Jānis Manfrēds Sarma (dz. 1909), Alfrēds Ginters (1910-2000) u.c. Vērtīgs dāvinājums ir prof. Eižena Laubes (1880-1967) manuskripti un viņa ģimenes ziedojumi.

Izveidots Latvijā diplomēto arhitektu reģistrs (2002.12.II - 2015) un veikta biogrāfisko datu apstrāde – 905 arhitektiem.